Guías en vídeo con pictogramas

Como evolución ás guías visuais en imaxe ou documentos se engadiron audios de voz e efctos de son as guías e se crearon apps paa facilitar a comprensión e estes foron alguns dos resultados do traballo do grupo de Tics de 1º de Bac de Zalaeta  que compartimos na nosa canle de Youtube.

Especialmente destacado este vídeo no que se xuntan tres partes deste proxecto; deseño e edición con pictogramas, xardinería e música para explicar de forma inclusiva cómo plantar unha froiteira.