Proceso de traballo para Deseño e impresión 3D

Información: Problemas e  necesidades concretas a resolver,

Selección de solucións  existentes.

1.

Proposta e deseño de solucións a necesidades concretas,  bocexos sobre papel , creación de prototipos...

2.

Deseños no ordenador con Freecad e Blockscad. Laminado dos deseños para imprimir

3.

Probas de impresión, revisións e melloras. Presentación final das solucións

4.

20200218_164516.jpg

As actividades no IES Menéndez Pidal se desenvolven a través da asignatura de Tecnoloxía en 2º, 3º e 4º de ESO  e Tecnoloxía Industrial e TICs de 1º e 2º de Bacharelato.

Se presenta a posibilidade de axudar a personas con necesidades específicas ... e seguimos o proceso ata chegar a deseños propios imprimibles.

Polo camiño visibilizamos e sensibilizamos á comunidade escolar fronte a outras realidades empregando recursos que nos ofrece a tecnoloxía. 

vasodefinitivo.png
cuchara.png
20200506_211132.jpg