Axudas para a comunicación

Das xuntanzas de  colaboración entre CEE Elviña, Zalaeta e CEE Lourde xurdiu a posibilidade de deseñar elementos que facilitaran as posibilidades de comunicación dos rapaces e rapazas de Aspanaes.

A proposta dos docentes de CEE Elviña, Felo Couto de CEE Lourdes se encarga de seleccionar exemplos de  miniaturas, (poñelas no repositorio de arquivos imprimibles)  e imprimir varias copias para  ser empregadas como elementos de axuda á comunicación.

Paz Freire de Zalaeta propón exemplos de Apps que permitan pulsar e facilitar a comunicación en situacións cotiáns.

Os docentes de CEE Elviña propoñen situacións nas que as Apps poden ser de utilidade no seu centro.

 

Alumnado de 2º de Bach do IES de Zalaeta, atendendo ás necesidades demandadas  (por Aspanaes) deseña e programa as APPs de axuda.

 

Para as Apps empremos os pictogramas de Arasaac (Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa)  e App Inventor (editor de APPs del MIT).

 

As apps quedan á dispoñibilidade de quen as poida considerar de interese, todas descargables desde esta páxina.

 

arasaac_titulo.png
app-inventor.jpg
Xuntanza
IMG_20190408_154321.jpg
Screenshot_20190319-235542.png

2º Premio no concurso de Apps Inventa en Galego de Igaciencia

image_gallery.jpg

Nova da entrega de premios no portal de Edu.Xunta.Gal.

El segundo premio del concurso recayó en el IES Ramón Menéndez Pidal por la app A Tribuna del alumnado de primero de bachillerato tutorizado por la profesora Paz Freire y por un conjunto de 11 apps de ayuda a personas con discapacidad elaboradas por el alumnado de segundo de bachillerato tutorizado por Paz Freire e Isabel de la Puente.