Musica en confinamento. 

Ensaios individuais

  • Durante os meses de confinamento os alumnos de Música do IES Zalaeta seguiron ensaiando e practicando as cancións mediante tutoriais e partituras animadas que periodicamente enviaban por correo electrónico en formato MP3 e MP4 para a súa revisión e corrección. 

 

 

Exemplo de audio de ensaio  có alumnado, previo ao confinamento​

Ensaio Zalaeta

Vídeos con pictogramas

  • En paralelo, e conxuntamente cos alumnos e a docente de de TICs de 1º de Bacharelato, elaboramos  videos con pictogramas das tres cancións que propoñemos como repertorio e que servirán de apoio visual e cognitivo dos participantes dos CEE asociados no proxecto. 

IMG_3399.JPG

Ensaios conxuntos

  • Barallamos tamén a posibilidade de que os alumnos dos distintos centros celebrasen ensaios telemáticos pero ante a falta de medios e posibilidades de sincronización, quedou descartada.