Inicio do estado de alarma​

 

O repentino cambio na situación  escolar e social  o 13 de marzo obrigou a revisar algunhas das actividades programadas:

 • Os ensaios inclusivos que requiren presencia física foron aprazados.
 • Algúns dos eventos ós que queríamos asistir foron cancelados: concertos, feiras como o Día da Ciencia na Rúa...

 • Algúns eventos serán retomados no outono: concerto inclusivo en MJJ, obradoiro inclusivo de electrónica, Feira Galiciencia.

 

 

As actividades ​de IES Menéndez Pidal cambiaron, para convertirse en actividades telemáticas, explicacións e traballos conxuntos ou individuais en plataformas compartidas.

Mantivemos a colaboración cós compañeiros de CEE NSra de Lourdes que non pararon as súas actividades, en contacto contínuo  có seu alumnado se reinventaron tamén.

 

Ademais durante estes meses desde ambos centros temos colaboramos con Coronavirus Makers Galicia coa impresión de elementos de protección (pantallas, salvaorellas e abreportas).

IMG_20200331_091444_934.jpg
IMG_20200330_163343.jpg
20200506_211132.jpg
Actividades de deseño na distancia​ 


Para continuar coas actividades intensificamos o uso do correo, iniciamos sesións de videoconferencias e continuamos cós recursos compartidos en drive.

 

O grupo de 3º de ESO de Tecnoloxía continuou cós deseños de obxectos imprimibles en 3d, e en concreto coas peticións da ONCE. Unha das impresoras na casa permitía ir imprimindo as pezas deseñadas para probalas e intercambiar imaxes e opinións. Os deseños foron de :

 • Fichas braille e soportes

 • Planos táctiles

 • E outros.

 

O grupo de 1º de Bac de TICs continuou coas actividades de pictogramas e completou máis aínda. As valoracións de especialistas nos permitiron evolucionar e mellorar os resultados.

 • HIstorias e guías visuais

 • Apps de instruccións e axuda

 • Clips de vídeo con pictogramas en coordinación coa profesora de música, para colaborar cós ensaios e concertos inclusivos.

 

Actividades en CEE NªSra de Lourdes, a distancia e có soporte das videoconferencias, a páxina web do centro e as furgonetas de reparto:

 • Fabricación e montaxe de pantallas de proteccíon para alumnado e familiares,

 • Impresión e reparto de pantallas en outras sedes de Aspronaga

 • Impresión e reparto de abreportas en residencias de ancianos, dentro da iniciativa HopeonDoor.

aprender.png
20200620_131051.jpg

​Actividades de Son

As sesións de musicoterapia nos CEE participantes e os ensaios inclusivos no aula de música do IES Zalaeta, previstas e sinaladas para os meses de abril, maio e xuño 2020, quedaron aprazadas para o derradeio trimestre deste ano.

Os alumnos de 4º de ESO practicaron o acompañamento instrumental do tema "Algo en tu interior", mentres que un grupo de alumnas do CEE Nuestra Sra. de Lourdes practicaban a parte vocal a dúas voces.

Ante a imposibilidade da continuación dos ensaios, a práctica instrumental e vocal e máis os ensaios inclusivos do resto dos temas musicais que formaban parte do programa foron detidos.

music.png