Apps de axuda á comunicación

Alumnado de 2º de Bach do IES de Zalaeta, atendendo ás necesidades demandadas  (por Aspanaes) elaborou as APPs de axuda coa súa profesora de TICs Paz Freire.

 

Para as Apps empremos os pictogramas de Arasaac (Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa)  e App Inventor (editor de APPs del MIT) e moitas teñen versión en galego e en castelán.

Os profesionais de Aspanaes déronnos pautas sobre tipografía, distancias entre imaxes, audio, etc para facelas apps prácticas.

As Apps para facilitar a comunicación no entorno cotián da escola  en CEE Elviña son o primeiro grupo: App Descanso, App Tele e App Cafetería

todas.png

Escanear para descargar o cartafol de apps completo.

chart.png
Screenshot_20190525-002303.png
Screenshot_20190525-204641.png

Permite escoller o que se quere facer na cafetería. Pulsando nos pictogramas escoitamos a locución e abre outra pantalla para facer escolla de comida e bebida. Cada botón repite a nome do que representa.

O menú se corresponde coa escolla  disponible na cafetería.

todas.png
App Cafetería
Screenshot_20190525-204631.png
Screenshot_20190525-003920.png
Screenshot_20190525-205317.png
Screenshot_20190523-204224.png

Oferta ás posibles accións para o tempo de descanso mediante pictogramas e locucións. Cada imaxe é un botón que leva a outra pantalla coa oferta dese bloque:  lectura, música, televisión ou xogos.

O menú se corresponde coa oferta para o tempo de descanso.

App Descanso
todas.png

Para facilitar a escolla de canles de televisión ou as películas a ver. Permite acceder aos trailers oficiais de cada unha das películas pulsando nas carátulas.

O catálogo das películas se corresponde coas mais demandadas na escola, igual que as canles de televisión.

App Televisión
todas.png
App Televisión
Screenshot_20190525-204658.png
Screenshot_20190525-002854.png
Screenshot_20190525-204713.png

 As Apps para mellorar á fala  son unha petición do equipo de logopedia do CEE Elviña. Estas apps pretenden favorecer que a persona usuaria se esforce en mellorar a vocalización.

Hai tres modelos: App Falar Oír, App Caras e App Repetidor

todas.png
todas.png
todas.png
Screenshot_20190525-001903.png
Screenshot_20190525-002141.png

A primeira pantalla permite escoller voz de neno ou nena, na segunda premendo na cara repite o que diga a persona usuaria, pódese escoitar mais dunha vez.

App Cara
Screenshot_20190525-003239.png

Tamén permite escoller voz de neno ou nena, escoitar mais dunha vez a locución e modificar a velocidad do que escoitamos.

Para volver ainicio hai que axitar o dispositivo.

App Repetidor
Screenshot_20190525-003512-1.png
Screenshot_20190525-000524.png
Screenshot_20190523-204922-1.png

Esta App escribe o que decimos e despois permite escoitalo (ás veces que se queira) variando (se se quere) a velocidade e/ou o tono da locución.

App Falar Oír

 Outro grupo de  Apps variadas son suxestións do alumnado que as deseñou: App de Axuda na casa, App de Emocións e a App de Tempo.

todas.png

Pretende axudar no entorno da casa, oferta unha primeira pantalla con opcións, cada pictograma é un botón cunha locución que leva a outra pantalla cun exemplo do que se fai nese entorno, por exemplo  ir ao Baño-Para Ducharme.

App Axuda na Casa
Screenshot_20190525-194915.png
Screenshot_20190523-204553.png

É unha App sinxela que axuda a identificar o tempo atmosférico, premendo no pictograma se escoitan as locucións.

App que axuda a identificar emocións no rostro, cada car é un botón con locución dunha emoción.

Disponible en castelán e galego.

todas.png
todas.png
App Tempo
App Emocións