Unimos personas a través da música: esa linguaxe universal, esa linguaxe das emocións, ese gran vehículo de expresión. 

Trabállanse a sensibilidade, o acercamento, a comprensión; para  que a música amose o enorme valor da diversidade como fonte de enriquecemento.