1. Selección dos temas a interpretar.

2. Ensaio:

  • Práctica das melodías sen fondo sonoro.

  • Escoita e lectura das pezas na canle de YouTube Contextos Musicais 2.0

  • Práctica das melodías co fondo sonoro 

3. Gravación dos temas en vídeo e audio.

4. Difusión da música gravada:

  • Subida a YouTube e

  • Organización de concertos conxuntos entre ambos centros.