Selección e proposta de axudas

Proposto o tema de axudar a persoas con algunha necesidade específica (nen@s ou adultos con algún tipo de limitación) Investigamos que axudas estaban xa deseñadas e disponibles, por exemplo:

  • en catálogos Tiflotécnicos (da ONCE por exemplo)

  • e en repositorios de pezas imprimibles (como Thingiverse entre outros).

Fixemos unha selección das pezas que nos resultaban mais interesantes e iniciamos o redeseño de pezas que considerabamos podían ser melloradas.

Xurdiron novas propostas tamén.

Compartimos ideas e experiencias có grupo de La Clase Roja de CEE NSra de Lourdes que nos visitaron e explicaron os seus traballos.

As visitas foron moi inspiradoras.

Creamos prototipos dalgunhas das nosas ideas, outras as redeseñamos para convertilas a formatos imprimibles.

Panel obxectos de axuda.png

Panel de obxectos de axuda creado polo grupo de NSra de Lourdes